Riesz Frigyes

Riesz Frigyes (Győr, 1880. jan. 22. - Bp., 1956. febr. 28.): a világhírű magyar matematikai iskola egyik legkiemelkedőbb alakja, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1916, r. 1936, t. 1955), Kossuth-díjas (1949, 1953). Egyetemi tanulmányait Budapesten, Zürichben, a politechnikumon és Göttingenben végezte. Lőcsén, majd Budapesten középiskolai tanár. 1907- ben mutatták be első jelentős munkáját a párizsi tudományos akadémián. 1911-től a kolozsvári egyetem helyettes, 1912-től rendkívüli, 1914-től rendes tanára. Az I. világháború után Szegeden folytatta működését. Nagy része volt abban, hogy Szeged világviszonylatban jelentős matematikai centrummá vált. 1922-ben Haar Alfréddal megindította az Acta Scientiarum Mathematicarum c. folyóiratot. 1945-ben a szegedi egyetem rektora. 1945 végén a budapesti tudományegyetem hívta meg egyik matematikai tanszékére, itt tanított haláláig. 1945-ben megkapta az MTA nagydíját. Az MTA matematikai és fizikai osztályának elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a Sorbonne levelező tagja, a bajor tudományos akadémia külső tagja, a szegedi, budapesti és párizsi egyetem díszdoktora. Legismertebb eredménye az 1907-ben publikált Kőnig-Fischer -tétel a valós függvénytan köréből. Nagy szerepe volt az absztrakt terek fogalmának kialakításában. A modern matematika egy új ágának, a funkcionálanalízisnek egyik megalapítója. Felfedezései alapozták meg a függvényterek, lineáris operációk és a szubharmonikus függvények elméletét. A modern matematikai fizika szempontjából is fontos ergodelmélet terén is jelentős eredményeket ért el. Az 1913-ban Párizsban megjelent monográfiája: Les systemes d'équations linéaires a une infinité d'inconnues a funkcionálanalízis területén korszakalkotó jelentőségű. Szőkefalvi Nagy Bélával együtt írt Leçons d'analyse functionnelle c. könyve világsikert aratott.

Főbb művei:

Riesz Frigyes összegyűjtött munkái (Bp., 1960).

Irodalom:

Szőkefalvi Nagy Béla: Riesz Frigyes tudományos munkásságának ismertetése (Matematikai Lapok 1950. 3. sz. műveinek jegyzékével);
Szőkefalvi Nagy Béla: Riesz Frigyes (Az MTA Matematikai és Fizikai osztályának közleményei VI., 1956);
Riesz Frigyes (Matematikai Lapok 1956. 1 - 2. sz.);
R. F. (A matematika tanítása. 1956. 5. sz.)

Forrás:
Magyar életrajzi lexikon