Beke Manó

Beke Manó

Beke Manó, Beck (Pápa, 1862. ápr. 24. - Bp., 1946. jún. 27.): matematikus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (1914). Beke József hídépítő mérnök bátyja. A budapesti tudományegyetemen 1883-ban matematika-fizikaszakos tanári oklevelet szerzett. 1884-ben doktorátust tett. Főreáliskolában tanított, majd az 1890-es évek elején egy évre Göttingenbe ment, ahol Felix Kleinnel került szoros kapcsolatba. 1895-ben a budapesti Trefort utcai gyakorló főgimnázium tanára, 1896-ban magántanár, 1900-tól 1922-ig nyilvános rendes tanár a budapesti egyetemen. A századforduló körül megindult matematikatanítási reformtörekvések élére állt. Az 1908-i római, 1912-i Cambridge-i, 1914-i párizsi matematikai oktatásügyi konferenciákon jelentős szerepe volt. A nők közép- és felsőfokú tanulmányainak egyik előharcosa. A Tanácsköztársaság bukása után haladó magatartása miatt elmozdították állásából, megfosztották az MTA levelező tagságától, majd 1922-ben nyugdíjazták. 1945 után visszanyerte akadémiai levelező tagságát. Vizsgálatai a lineáris differenciálegyenletek irreducibilitására, analitikus függvényekre és az algebra egyes kérdéseire irányultak. Emlékére a Bolyai János Matematikai Társulat 1951-ben "Beke Manó-emlékdíj" néven évenként kiosztásra kerülő kitüntetést alapított az eredményes matematikai oktatás vagy népszerűsítő munka jutalmazására.
 
Nagyapám, Beke Manó pápai pékinasból lett világhírű matematikus, egyetemi tanár. Úgy tudom könyveiből még ma is tanítanak az iskolában. (Interjú Ata Kandóval.)
 
Főbb művei:

  • A legkisebb működés elve a Gauss-féle görbület-elmélet alapján (Bp. 1884, németül is);
  • A metamatika-tanítás reformja (Társszerző) (Bp. 1909, németül 1910);
  • Differenciál- és integrálszámítás I-II. (Bp., 1910-16);
  • Determinánsok (Természet és Technika, 1915);
  • Analytikai geometria (Bp., 1926),
  • Typikus hibák a matematika tanításban, magyar pedagógia, 1900.

 
Irodalom:

 
Link:
Beke Manó: Az Einstein-féle elmélet (Nyugat,1922. 1. szám)
 
Forrás:
Magyar életrajzi lexikon
Veszprém megyei életrajzi lexikon