Jordán Károly

Jordán Károly

Jordán Károly (Pest, 1871. dec. 16. - Bp., 1959. dec. 24.): matematikus, az MTA levelező tagja (1947), Kossuth-díjas (1956). Egyetemi tanulmányait Párizsban, Zürichben (vegyészi oklevél), Manchesterben és Genfben végezte. 1895-től 1898-ig a genfi egyetem tanársegédje, utóbb magántanára. Ugyanitt doktorált kémiai tárgyú értekezésével. Visszatérve a budapesti egyetemen földrengéstani, csillagászati és matematikai tanulmányokat végzett. 1906-tól 1913-ig a budapesti Földrengés Számoló Intézet vezetője volt. Az I. világháború alatt mint meteorológus működött. 1920-tól előadott a Közgazdasági Egyetemen, ahol 1923-ban magántanári képesítést, 1933-ban rendkívüli tanári, 1940-ben nyilvános rendes tanári címet kapott. 1928-ban matematikai munkásságáért az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat König Gyula jutalommal tüntette ki. Munkásságának fő területe a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika. Kutatásaival betetőzte a valószínűségszámítás klasszikus elméletét, kritikájával elősegítette újabb fejlődését. Munkássága a matematikán kívül a meteorológia, a geofizika és kémia területére is kiterjedt. Műveiben következetesen szem előtt tartotta a valószínűségszámítás gyakorlati alkalmazásait. Szabad idejében szívesen foglalkozott turisztikával és barlangkutatással. Útjairól a Turisták Lapjában számolt be.
 
Főbb művei:

  • On probability (Physico-Mathematical Society of Japan, 1925); Matematikai Statisztika (Bp. és Párizs, 1927);
  • Sur un cas généralisé de la probabilité des épreuves répétées (Acta Scientiarum Mathematicarum Szeged, 1927);
  • A valószínűségszámítás alapfogalmai (Mathem. és Fiz. L. Bp., 1928);
  • Véletlen valószínűség és természeti törvény (Bp., 1929);
  • Le théoreme de probabilité de Poincaré généralisé au cas de plusierus variables indépendantes (Acta Scientiarum Mathematicarum Szeged, 1934);
  • Complétement au théoreme de Simmons sur la probabilité (Acta Scientiarum Mathematicarum Szeged, 1946);
  • Fejezetek a klasszikus valószínűségszámításból (Bp., 1956).

 
Irodalom:

  • Kristóf Sándor: Híres magyar hegymászók. dr. Jordán Károly (Turisták Lapja 1943);
  • Rényi Alfréd: Jordán Károly matematikai munkásságáról (Matematikai Lapok 1952. III. évf. 2. sz.);
  • Rényi Alfréd: Jordán Károly (Magyar Tudomány 1960. 4. sz.)

 
Forrás:
Magyar életrajzi lexikon
 
Link:
Jordán Károly