Kőnig Dénes

Kőnig Dénes

Kőnig Dénes (Bp., 1884. szept. 21. - Bp., 1944. okt. 19.): matematikus, Kőnig Gyula matematikus fia. 1902-től a budapesti és göttingeni egyetemen végezte matematikai tanulmányait. 1907-ben geometriai tárgyú értekezésével bölcsészdoktorátust szerzett: Ez évtől kezdve a műegyetemen gyakornok, 1908-tól tanársegéd, 1910-től adjunktus. 1911-ben a nomographia, analysis situs és halmazelmélet magántanára, 1913-tól meghívott előadó, 1932-ben rendkívüli tanári címet kapott, 1935-ben intézeti tanárrá nevezték ki. A nyilasterror öngyilkosságba kergette. A gráfelmélet körében elért igen jelentős eredményein kívül főleg halmazelméleti, geometriai és kombinatorikus topológiai témákkal foglalkozott.
 
Főbb művei:

  • Matematikai mulatságok (I. Bp., 1902, II. 1905);
  • Az analysis situs elemei (Bp., 1918);
  • Theorie der endlichen und unendlichen Graphen (Leipzig, 1936);
  • Az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat első ötven éve 1891-1941 (Matematikai és Fizikai Lapok 1941. 48. sz.).

 
Irodalom:

  • Gallai Tibor: Kőnig Dénes (Matematikai Lapok Bp., 1965. 4. sz.)

 
Forrás:
Magyar életrajzi lexikon
 
Link:
Javító út keresés páros gráfokban, magyar módszer