Szele Tibor

Szele Tibor

Szele Tibor (Debrecen, 1918. jún. 21. - Szeged, 1955. ápr. 5.): matematikus, egyetemi tanár, Kossuth-díjas (1952). 1934-ben elnyerte a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok első díját, majd érettségiző korában, 1936-ban az Eötvös-verseny első díját. 1941-ben a debreceni egyetemen matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett és a szegedi egyetem elméleti fizikai intézetében lett tanársegéd, de itt is elsősorban matematikai problémákkal foglalkozott. 1942-ben a gráfelmélet köréből elkészítette doktori értekezését, de hosszú katonai szolgálata miatt doktorrá avatására csak 1946-ben kerülhetett sor. 1946-tól a szegedi Bolyai Intézet munkatársa, 1948-ban a debreceni egyetem magántanára, 1950-ben megbízott tanszékvezető, 1952-ben egyetemi tanár. Munkásságának fő területe az absztrakt algebra és ezen belül elsősorban az Abel-féle csoportok elmélete volt. Munkássága nagy hatással volt az újabb hazai algebrai kutatások fellendítésére. . m. Kombinatorikai vizsgálatok az irányított teljes gráffal kapcsolatban (Matem. és Fiz. L. 1943, németül is); Ein Analogen der Körpertheorie für Abelsche Gruppen (J. Reine Angew. Mathem. 1950); On ordered skew fields (Proc. Amer. Mathem. Soc. 1952); Bevezetés az algebrába (egy. tankönyv, Bp., 1953): On the basic subgroups of Abelian p-groups (Acta Mathem. Acad. Sci. Hungar. 1954); Nilpotent Artinian rings (Publ. Mathem. 4. sz. Debrecen, 1955); On Artinian rings (Acta Sci. Mathem. 17. sz. Szeged, 1956). ? Irod. Varga Ottó: Sz. T. (Acta Univ. 2. sz. Debrecen, 1955); Fuchs László: Sz. T. élete és munkássága (Matem. L. 1955. 6. sz.); Kertész Andor: T. Sz. and his mathematical lifework (Sz. T. munkáinak teljes jegyzékével. Publ. Mathent. 4. sz. Debrecen, 1956).
Fényképei a KöMaL arcképcsarnokában.
 
Főbb művei:

 • Kombinatorikai vizsgálatok az irányított teljes gráffal kapcsolatban (Matematikai és Fizikai Lapok 1943, németül is);
 • Ein Analogen der Körpertheorie für Abelsche Gruppen (J. Reine Angew. Mathem. 1950);
 • On ordered skew fields (Proc. Amer. Mathem. Soc. 1952);
 • Bevezetés az algebrába (Tankönyvkiadó, Bp., 1953);
 • On the basic subgroups of Abelian p-groups (Acta Mathem. Acad. Sci. Hungar. 1954);
 • Nilpotent Artinian rings (Publ. Mathem. 4. sz. Debrecen, 1955);
 • On Artinian rings (Acta Sci. Mathem. 17. sz. Szeged, 1956).

 
Cikk:

 • Elemi bizonyítás a véges testek elméletének alaptételére, Matematikai Lapok, VII. (1956), 249-254. old.

 
Irodalom:

 • Varga Ottó: Szele Tibor (Acta Univ. 2. sz. Debrecen, 1955);
 • Fuchs László: Szele Tibor élete és munkássága (Matematikai Lapok 1955. 6. sz.);
 • Kertész Andor: Tibor Szele and his mathematical lifework (Szele Tibor munkáinak teljes jegyzékével. Publ. Mathent. 4. sz. Debrecen, 1956).

 
Forrás:
Magyar életrajzi lexikon